Tematy przewodnie

Warsztaty mikroskopowe
Kontrowersje w leczeniu hematoonkologicznym
Kontrowersje w leczeniu chorób rzadkich
Kontrowersje w leczeniu powikłań infekcyjnych
Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu zaburzeń gospodarki żelazem