Kontakt w sprawach naukowych

Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie
71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (+48) 91 425 33 47, faks (+48) 91 425 33 57

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Biuro Organizacji62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10
tel./ faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji:
Grażyna Horowitz
office@gradatim-sympozja.pl
tel. kom. (+48) 501 834 112