PUNKTY EDUKACYJNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w w/w Konferencji, lekarzowi przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), za udział ww. Konferencji diagnostom laboratoryjnym przysługuje 8 punktów edukacyjnych.