Program

piątek, 27 września 2019 r.

13:00 - 13:15
Otwarcie Konferencji: Barbara Zdziarska, JM Rektor Bogusław Machaliński

13:15 - 14:30 Sesja I
Prowadzący: Jolanta Małyszko, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Lewandowski

Badania szpiku – algorytm postępowania diagnostycznego (20’)
Mieczysław Komarnicki

Żelazo – panaceum czy toksyna? (20’)
Jolanta Małyszko

Nowotwory mieloproliferacyjne – standardy postępowania diagnostycznego (20’)
Krzysztof Lewandowski

dyskusja

14:30-16:00 Sesja II
Prowadzący: Bogusław Machaliński, Edyta Paczkowska

Od MGUS do szpiczaka plazmatycznokomórkowego, co powinien wiedzieć każdy lekarz (20’)
Bogusław Machaliński

Ostre białaczki, co nowego w leczeniu (20’)
Edyta Paczkowska

Miejsce leku Darzalex w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (20’)
Bogumiła Osękowska, Bogusław Machaliński

dyskusja

16:00-16:15 przerwa kawowa

16:15-17:50 Sesja III
Prowadzący: Barbara Zdziarska, Tomasz Urasiński

Przewlekła białaczka leukocytowa - od diagnostyki do leczenia (20’)
Iwona Hus

Choroba Gauchera – maski choroby (20’)
Barbara Zdziarska

Nocna napadowa hemoglobinuria (20’)
Agnieszka Piekarska

Emicizumab - nowe możliwości w leczeniu hemofilii (20’)
Tomasz Urasiński

dyskusja

17:50-19:00 Sesja IV
Prowadzący: Ewa Studniak, Krzysztof Bernatowicz

Badanie mikromacierzy w nowotworowych chorobach krwi (30’)
Ewa Studniak

Hemochromatoza i trombofilia - wskazania do badań genetycznych (30’)
Krzysztof Bernatowicz

dyskusja

sobota, 28 września 2019 r.

Warsztaty Hematologiczne

8:30-10:30 Sesja I
Prowadzący: Renata Guzicka-Kazimierczak, Aleksandra Łanocha

Choroby krwi pod mikroskopem - przypadki kliniczne (60’)
Renata Guzicka-Kazimierczak

Choroby krwi pod mikroskopem - przypadki kliniczne (60’)
Aleksandra Łanocha

10:30-11:40 Sesja II
Prowadzący: Lidia Gil, Barbara Zdziarska

Niedokrwistość: fakty, mity i zagadki (30’)
Barbara Zdziarska

Profilaktyka zakażeń CMV u pacjentów po alloHSCT (35’)
Lidia Gil

dyskusja

11:40 12:00 przerwa kawowa

12:00-14:05 Sesja III
Prowadzący: Edyta Paczkowska, Ewa Studniak

Choroby krwi pod mikroskopem - przypadki kliniczne (45’)
Barbara Zdziarska

Badania genetyczne w hematologii – przypadki kliniczne (45’)
Ewa Studniak

Przewlekła białaczka szpikowa – przypadek kliniczny (10’)
Edyta Paczkowska

dyskusja

14:05 Zakończenie Konferencji i zaproszenie na poczęstunek