REJESTRACJA - KONFERENCJA

Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)

Opłata rejestracyjna na poziomie I terminu została utrzymana do dnia konferencji.

Grupy rejestracyjne pierwszy termin
do 15.09.2019 r.
drugi termin
płatne na miejscu gotówką
lekarze do 35 r. ż. 70 zł 70zł 100 zł
lekarze po 35 r. ż. 100 zł 100zł 120 zł
diagności laboratoryjni 70 zł 70zł 100 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani Konferencją proszeni są o zgłoszenia mailowe na adres anna@gradatim-sympozja.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz adres mailowy studenta.

Opłata rejestracyjna obejmuje:
a) dla lekarzy
- udział w sesjach i warsztatach,
- materiały konferencyjne,
- identyfikator konferencyjne,
- wstęp na powierzchnię wystawienniczą,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji
- certyfikat uczestnictwa.

b) dla diagnostów laboratoryjnych
- udział w sesjach i warsztatach,
- materiały konferencyjne,
- identyfikator konferencyjne,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji
- certyfikat uczestnictwa.

Lekarzy do 35 roku prosimy o okazanie dowodu tożsamość podczas rejestrowania się na Konferencji w punkcie Rejestracja Uczestników.

Zasady wnoszenia opłat:
a. do dnia 20 września 2019 r. przelew (bankowy lub pocztowy):

Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b. w dniach 27-29 września 2019 roku w formie wpłaty własnej uiszczonej gotówką w recepcji konferencyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN