Tematy przewodnie

Postępy w leczeniu i diagnostyce:
- nowotworów mieloproliferacyjnych, mielodysplastycznych i ostrych białaczek,
- szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej,
- chorób rzadkich,
- skaz krwotocznych

Warsztaty mikroskopowe