Kontakt w sprawach naukowych

Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie
71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (+48) 91 425 33 47, faks (+48) 91 425 33 57

Kontakt w sprawach organizacyjnych

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
E-mail: procontra@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Edyta Szeląg
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: edyta@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl