Program ramowy

piątek, 25 września 2020 r.

13:20 Otwarcie Konferencji


13:30-18:30 Sesje edukacyjne

13:30-15:00 Sesja I
Postępy w leczeniu w diagnostyce i leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych, mielodysplastycznych i ostrych białaczek


15:00-16:30 Sesja II
Postępy w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmatycznokomórkowego i przewlekłej białaczki limfocytowej


16.30-18:00 Sesja III

Postępy w diagnostyce i leczeniu skaz krwotocznych i chorób rzadkich

sobota, 26 września 2020 r.

8:00- 15:00 Warsztaty

Cześć A. Interaktywne warsztaty mikroskopowe 08:00-11:00

Cześć B. Warsztaty – część kliniczna (przypadki kliniczne) 11:00 – 15:00