Program ramowy

piątek, 25 września 2020

15:40 Otwarcie Konferencji

15:45-17:35 Sesja I Postępy w leczeniu i w diagnostyce nowotworów mieloproliferacyjnych, mielodysplastycznych i ostrych białaczek

17:35-18:40 Sesja II Postępy w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmatycznokomórkowego i przewlekłej białaczki limfocytowej

18:40-19:40 Sesja III Postępy w diagnostyce i leczeniu skaz krwotocznych

19:40-20:50 Sesja IV Postępy w diagnostyce i leczeniu chłoniaka Hodgkinasobota, 26 września 2020

8:30- 11:15 Sesja V Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich

11:15-13:05 Warsztaty mikroskopowe i przypadki kliniczne

13:05 Zakończenie Konferencji