Program

PIĄTEK

14:30 Zebranie Poznańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Obraz mikroskopowy i trudności diagnostyczne z punktu widzenia patomorfologa (10’)
Przemysław Majewski

Pacjent z Mikroskopowym Zapaleniem Jelit - jak pokierować diagnostyką i zaplanować leczenie (10’)
Iwona Krela-Kaźmierczak

Dyskusja (10')

15:30 - 16:00 Obiad

16:00 - 16:20 Otwarcie Konferencji, przywitanie gości, wręczenie okolicznościowych medali
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

16:20 – 17:50
Sesja 1

Nieszczelność bariery jelitowej – mit czy wspólny mianownik chorób układu pokarmowego ?

Przewodniczący: Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Ewa Nowakowska-Duława

Zespół jelita przesiąkliwego – chwyt marketingowy czy realny problem? (20’)
Wojciech Marlicz

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten – co wiemy, a zwłaszcza – czego nie wiemy? (20’)
Elżbieta Jarocka-Cyrta

Rola bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (20’)
Barbara Skrzydło-Radomańska

Mikrobiota, przepuszczalność bariery jelitowej a zapalenie trzustki – czy istnieje związek? (20’)
Grażyna Rydzewska

Dyskusja okrągłego stołu (10’)

17:50 - 18:05 Przerwa kawowa

18:05 – 18:50 Sesja Wieczorna State-of-Art
Przewodniczący: Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

How to improve the survival in pancreatic cancer? The obvious role of surgeon… (25’)
Markus Büchler

How to improve the survival in pancreatic cancer? … and potential role of microbiota (20’)
Jarosław Daniluk
 
 
SOBOTA

 
 
07:45 - 09:00
Sesja Naukowa Takeda
przed sesją zapraszamy uczestników na śniadanie

Powitanie Uczestników i otwarcie sesji
Agnieszka Dobrowolska

Mechanizm działania allogenicznych komórek macierzystych (20’)
Marcin Majka

Nowe możliwości terapeutyczne choroby Leśniowskiego-Crohn’a w dystalnym odcinku przewodu pokarmowego (20’)
Piotr Eder

Nie chodzi o to, żeby zapchać dziurę/darwadstrocel - allogeniczne komórki macierzyste: komu, kto, kiedy, gdzie? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Dyskusja, pytania i odpowiedzi
Moderatorzy: Agnieszka Dobrowolska, Marcin Majka, Piotr Eder, Tomasz Banasiewicz

09:00 – 10:45
Sesja 2

Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

Przewodniczący: Ewa Małecka-Panas, Teresa Starzyńska, Maciej Gonciarz

H. pylori – czy jest się czego bać? Kiedy i kogo nie eradykować? (20’)
Andrzej Dąbrowski

Antibiotics - do they change gut microbiota irreversibly? (25’)
Peter Malfertheiner

Infekcje oportunistyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (20’)
Edyta Zagórowicz

Wirusowe zapalenie wątroby typu E – czy zbyt rzadko o nim pamiętamy? (20’)
Krzysztof Gutkowski

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:40
Sesja 3

Obesitologia – oczami diabetologa, gastroenterologa i chirurga

Przewodniczący: Anna Wiechowska-Kozłowska, Elżbieta Poniewierka, Tomasz Mach

Insulinooporność – metaboliczne konsekwencja dla całego organizmu? (20’)
Aleksandra Uruska

NAFLD – „wschodząca gwiazda” w hepatologii? Co nowego? (20’)
Marek Hartleb

Endoskopia w otyłości – alternatywa terapeutyczna czy metoda pierwszego wyboru? (20’)
Artur Raiter

NAFPD – problem radiologiczny czy realny? (20’)
Anita Gąsiorowska

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

12:40 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 15:00
Sesja 4

VARIA

Przewodniczący: Halina Cichoż-Lach, Marek Dobosz, Roman Kaczor

Jako są granice chirurgii małoinwazyjnej w chorobach przewodu pokarmowego? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Zespoły polipowatości – jak diagnozować, leczyć i nadzorować? (20’)
Jarosław Reguła

Używki – czy mają jasne strony? (20’)
Mirosław Jarosz

Skrótologia w gastroenterologii – czyli kilka słów o komunikacji w medycynie (20’)
Tomasz Marek

Terapia dodana w przełykowych i przezprzełykowych objawach refluksu (20’)
Anna Pietrzak

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

14:30 - 15:45 Obiad