Program

PIĄTEK

15:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 16:20 Otwarcie Konferencji, przywitanie gości, wręczenie okolicznościowych medali
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

16:20 – 18:30
Sesja 1

Nieszczelność bariery jelitowej – mit czy wspólny mianownik chorób układu pokarmowego ?

Przewodniczący: Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Krystian Adrych

Zespół jelita przesiąkliwego – chwyt marketingowy czy realny problem? (20’)
Wojciech Marlicz

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten – co wiemy, a zwłaszcza – czego nie wiemy? (20’)
Elżbieta Jarocka-Cyrta

Rola bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (20’)
Barbara Skrzydło-Radomańska

Mikrobiota, przepuszczalność bariery jelitowej a zapalenie trzustki – czy istnieje związek? (20’)
Grażyna Rydzewska

Dyskusja okrągłego stołu (50’)
18:30 – 19:20 State of art – Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

SOBOTA

07:45 - 09:00
SESJA „ŚNIADANIOWA” SPONSOROWANA

09:00 – 10:45
Sesja 2

Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

Przewodniczący: Ewa Małecka-Panas, Teresa Starzyńska, Maciej Gonciarz

H. pylori – czy jest się czego bać? Kiedy i kogo nie eradykować? (20’)
Andrzej Dąbrowski

Antybiotykoterapia – czy na trwałe zmienia mikrobiotę przewodu pokarmowego? (25’)
Peter Malfertheiner

Infekcje oportunistyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (20’)
Edyta Zagórowicz

Wirusowe zapalenie wątroby typu E – czy zbyt rzadko o nim pamiętamy? (20’)
Krzysztof Gutkowski

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:40
Sesja 3

Obesitologia – oczami diabetologa, gastroenterologa i chirurga

Przewodniczący: Anna Wiechowska-Kozłowska, Elżbieta Poniewierka, Tomasz Mach

Insulinooporność – metaboliczne konsekwencja dla całego organizmu? (20’)
Aleksandra Uruska

NAFLD – „wschodząca gwiazda” w hepatologii? Co nowego? (20’)
Marek Hartleb

Endoskopia w otyłości – alternatywa terapeutyczna czy metoda pierwszego wyboru? (20’)
Artur Reiter

NAFPD – problem radiologiczny czy realny? (20’)
Anita Gąsiorowska

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

12:40 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:40
Sesja 4

VARIA

Przewodniczący: Halina Cichoż-Lach, Marek Dobosz, Roman Kaczor

Jako są granice chirurgii małoinwazyjnej w chorobach przewodu pokarmowego? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Zespoły polipowatości – jak diagnozować, leczyć i nadzorować? (20’)
Jarosław Reguła

Używki – czy mają jasne strony? (20’)
Mirosław Jarosz

Skrótologia w gastroenterologii – czyli kilka słów o komunikacji w medycynie (20’)
Tomasz Marek

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

14:20 - 15:30 Obiad