Kontakt w sprawach naukowych
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. (+48) 61 869 13 43, e-mail: gastoenterologia@spsk2.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./ faks (+48) 61 814 65 14 e-mail: office@gradatim-sympozja.pl