PROGRAM NAUKOWY

PIĄTEK 4.12.2020


15:45-16:30 Zebranie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Obraz mikroskopowy i trudności diagnostyczne z punktu widzenia patomorfologa (15’)
Przemysław Majewski

Pacjent z Mikroskopowym Zapaleniem Jelit - jak pokierować diagnostyką i zaplanować leczenie (15’)
Iwona Krela-Kaźmierczak

Dyskusja (15')


16:30-16:40 Otwarcie
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder


16:40-18:15 Sesja 1
Nieszczelność bariery jelitowej – mit czy wspólny mianownik chorób układu pokarmowego ?

przewodniczy Ewa Nowakowska-Duława

Zespół jelita przesiąkliwego – chwyt marketingowy czy realny problem? (20’)
Wojciech Marlicz

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten – co wiemy, a zwłaszcza – czego nie wiemy? (20’)
Elżbieta Jarocka-Cyrta

Rola bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (20’)
Barbara Skrzydło-Radomańska

Mikrobiota, przepuszczalność bariery jelitowej a zapalenie trzustki – czy istnieje związek? (20’)
Grażyna Rydzewska

Dyskusja (15’)


18:15-18:30 Przerwa


18:30–19:30 Sesja Wieczorna
State-of-Art

przewodniczą Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

How to improve the survival in pancreatic cancer? The obvious role of surgeon... (25’)
Markus Büchler

How to improve the survival in pancreatic cancer? ... and potential role of microbiota (20’)
Jarosław Daniluk


Dyskusja (15’)


19:30-21:00 Warsztaty sponsorowane


SOBOTA 5.12.2020

8:00 - 9:15 Sesja Naukowa

Moderatorzy: Agnieszka Dobrowolska, Adam Dziki

Mechanizm działania allogenicznych komórek macierzystych (20’)
Marcin Majka

Nowe możliwości terapeutyczne choroby Leśniowskiego-Crohn’a w dystalnym odcinku przewodu pokarmowego (20’)
Piotr Eder

Nie chodzi o to, żeby zapchać dziurę/darwadstrocel - allogeniczne komórki macierzyste: komu, kto, kiedy, gdzie? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Dyskusja, pytania i odpowiedzi (15)
moderatorzy: Agnieszka Dobrowolska, Marcin Majka, Piotr Eder, Tomasz Banasiewicz, Adam Dziki


9:15-9:30 Przerwa


9:30 – 11:15 Sesja 2
Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

przewodniczy Joanna Wypych

H. pylori – czy jest się czego bać? Kiedy i kogo nie eradykować? (20’)
Andrzej Dąbrowski

The influence of PPI and antibiotics on the gastrointestinal microbiota (20’)
Peter Malfertheiner

Infekcje oportunistyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (20’)
Edyta Zagórowicz

Wirusowe zapalenie wątroby typu E – czy zbyt rzadko o nim pamiętamy? (20’)
Krzysztof Gutkowski

Dyskusja okrągłego stołu (20’)


11:15-11:25 Przerwa


11:25 – 13:05 Sesja 3
Obesitologia – oczami diabetologa, gastroenterologa i chirurga

przewodniczą Elżbieta Poniewierka, Tomasz Mach

Insulinooporność – metaboliczne konsekwencja dla całego organizmu? (20’)
Aleksandra Uruska

NAFLD – „wschodząca gwiazda” w hepatologii? Co nowego? (20’)
Marek Hartleb

Endoskopia w otyłości – alternatywa terapeutyczna czy metoda pierwszego wyboru? (20’)
Artur Raiter

NAFPD – problem radiologiczny czy realny? (20’)
Anita Gąsiorowska

Dyskusja okrągłego stołu (20’)


13:05 - 13:15 Przerwa


13:15 – 15:00 Sesja 4
VARIA

przewodniczy Marek Dobosz

Jako są granice chirurgii małoinwazyjnej w chorobach przewodu pokarmowego? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Zespoły polipowatości – jak diagnozować, leczyć i nadzorować? (20’)
Jarosław Reguła

Skrótologia w gastroenterologii – czyli kilka słów o komunikacji w medycynie (20’)
Tomasz Marek

Terapia dodana w przełykowych i przezprzełykowych objawach refluksu (20’)
Anna Pietrzak

Dyskusja okrągłego stołu (25’)

15:00 Zakończenie obrad