ProgramPIĄTEK 11.10.2019


SALA BARCELONA13.30-14.00 Lunch

14.00 Otwarcie konferencji
Lidia Gil, Mieczysław Komarnicki

14.10-15.40 Sesja I
prowadzący: Iwona Hus, Dominik Dytfeld

Emerging Role of CART and Immunotherapy in the Treatment of Multiple Myeloma (40')
Andrzej Jakubowiak

dyskusja


15.40-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.30 Sesja II
prowadzący: Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Optymalne kondycjonowanie przed transplantacją autologicznych komórek krwiotwórczych u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (30')
Sebastian Giebel

Leczenie potransplantacyjne u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (30')
Dominik Dytfeld

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (30')
Lidia Gil

dyskusja


18.00-19.00 Zebranie Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

19:30 Kolacja (Restauracja Hotelu Andersia)

SOBOTA 12.10.20198.30-10.00 Sesja III
prowadzący: Ewa Lech-Marańda, Maria Kozłowska-Skrzypczak, Jan Styczyński

EuroGTP II do oceny ryzyka wprowadzenia nowego rodzaju przeszczepu komórkowego lub modyfikacji/zmian w stosowanej procedurze
Artur Kamiński

Ujednolicenie systemu znakowania i archiwizowania materiału do transplantacji w bankach komórek
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Jakość w bankowaniu autologicznych komórek krwiotwórczych
Elżbieta Urbanowska

Korelacja wprowadzonego w banku komórek systemu jakości z czasem odnowy krwiotworzenia po transplantacji
Ewa Bembnista /Maria Kozłowska-Skrzypczak

dyskusja


10.00-10.20 Przerwa kawowa


10.20-11.10 Sesja IV
prowadzący: Sebastian Giebel, Dominik Dytfeld

Is it still the place for the autologous stem cell transplantation in Multiple Myeloma in the era of new drugs? (40')
Philippe Moreau

dyskusja


11.10-12.20 Sesja V
prowadzący: Krzysztof Lewandowski, Bogusław Machaliński, Artur Jurczyszyn

Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu rzadkich dyskrazji plazmocytowych

Zespół POEMS (20')
Maria Bieniaszewska

Makroglobulinemia Waldenstroema (20')
Tomasz Wróbel

Amyloidoza pierwotna (20')
Krzysztof Jamroziak

dyskusja


12.20-12.40 Przerwa kawowa


12.40-15:20 Warsztaty transplantacyjne
prowadzący: Beata Piątkowska-Jakubas, Sebastian Giebel

Bezpieczeństwo i efektywność leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego tandemową autotransplantacją z użyciem melfalanu i napromieniania całego szpiku (8')
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Gliwice)

Zmiana jakości życia u chorych na szpiczaka plazmocytowego po leczeniu przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (8’)
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Gliwice)

Patogeneza szpiczaka plazmocytowego (8’)
Bogusław Machaliński (Szczecin)

Typowanie SSP, SBT i NGS: zalety i ograniczenia – czy istnieje wpływ na efekt przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Zaproszenie do wspólnego projektu badawczego (8’)
Monika Badyda (Poznań)

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego - propozycja analizy retrospektywnej (8’)
Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław)

Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 w leczeniu podtrzymującym po autoSCT u chorych na chłoniaka grudkowego (8’)
Iwona Hus (Warszawa)

Leczenie chłoniaka grudkowego z zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych (8’)
Kazimierz Hałaburda (Warszawa) /Lidia Gil (Poznań)

Potransplantacyjny chimeryzm hematopoetyczny – propozycja standaryzacji (8’)
Michał Gniot (Poznań) /Krzysztof Lewandowski (Poznań)

CART – doświadczenia własne (8’)
Lidia Gil (Poznań)

Znaczenie oceny stężenia ciężkich łańcuchów immunoglobulin, cytometrii przepływowej szpiku i rezonansu magnetycznego całego ciała w monitorowaniu choroby resztkowej u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (8’)
Tadeusz Kubicki (Poznań) /Jolanta Kiernicka-Parulska (Poznań)

Rekomendacje profilaktyki zakażeń po transplantacji komórek krwiotwórczych (8’)
Jan Styczyński (Bydgoszcz)

Grzybice oporne - izavukonazol w terapii ratunkowej (8’)
Maria Bieniaszewska (Gdańsk)

Stan badania ATLAS (PMC006) (8’)
Dominik Dytfeld (Poznań)

Ocena MRD w MDS po alloSCT (8’)
Monika Adamska (Poznań)

Zakażenia po transplantacji komórek krwiotwórczych (8’)
Joanna Rupa-Matysek (Poznań) /Monika Joks (Poznań)

AutoSCT w MM w warunkach domowych – doświadczenia własne (8’)
Dominik Dytfeld (Poznań) /Adam Nowicki (Poznań)

Rola metotreksatu w terapii przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi - badanie PALG (8')
Agnieszka Piekarska (Gdańsk)

dyskusja


15:20 - 16:20 Lunch