ProgramPIĄTEK 11.10.201913.30-14.00 Lunch

14.00 Otwarcie konferencji
Lidia Gil, Mieczysław Komarnicki

14.10-15.40 Sesja I
prowadzący: Iwona Hus, Dominik Dytfeld

Emerging Role of CART and Immunotherapy in the Treatment of Multiple Myeloma (40')
Andrzej Jakubowiak

Is it still the place for the autologous stem cell transplantation in Multiple Myeloma in the era of new drugs? (40')
Philippe Moreau

dyskusja


15.40-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.30 Sesja II
prowadzący: Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Optymalne kondycjonowanie przed transplantacją autologicznych komórek krwiotwórczych u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (30')
Sebastian Giebel

Leczenie potransplantacyjne u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (30')
Dominik Dytfeld

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (30')
Lidia Gil


18.00-19.00 Zebranie Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

19:30 Kolacja

SOBOTA 12.10.20198.30-10.00 Sesja III
prowadzący: Ewa Lech-Marańda, Maria Kozłowska-Skrzypczak, Jan Styczyński

EuroGTP II do oceny ryzyka wprowadzenia nowego rodzaju przeszczepu komórkowego lub modyfikacji/zmian w stosowanej procedurze
Artur Kamiński

Ujednolicenie systemu znakowania i archiwizowania materiału do transplantacji w bankach komórek
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Jakość w bankowaniu autologicznych komórek krwiotwórczych
Elżbieta Urbanowska


10.00-10.20 Przerwa kawowa


10.20-11.30 Sesja IV
prowadzący: Krzysztof Lewandowski, Bogusław Machaliński, Artur Jurczyszyn

Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu rzadkich dyskrazji plazmocytowych

Zespół POEMS (20')
Maria Bieniaszewska

Makroglobulinemia Waldenstroema (20')
Tomasz Wróbel

Amyloidoza pierwotna (20')
Krzysztof Jamroziak


11.30-11.40 Przerwa kawowa


11.40-15:00 Warsztaty transplantacyjne
prowadzący: Beata Jakubas, Sebastian Giebel

Typowanie SSP, SBT i NGS: zalety i ograniczenia – czy istnieje wpływ na efekt przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Zaproszenie do wspólnego projektu badawczego (8’)
Monika Badyda

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego - propozycja analizy retrospektywnej (8’)
Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Leczenie chłoniaka grudkowego z zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych (8’)
Kazimierz Hałaburda/Lidia Gil

Chimeryzm potransplantacyjny – propozycja standaryzacji (8’)
Krzysztof Lewandowski

CART – doświadczenia własne (8’)
Lidia Gil

Znaczenie oceny stężenia ciężkich łańcuchów immunoglobulin, cytometrii przepływowej szpiku i rezonansu magnetycznego całego ciała w monitorowaniu choroby resztkowej u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (8’)
Tadeusz Kubicki/Jolanta Parulska

Korelacja wprowadzonego w banku komórek systemu jakości z czasem odnowy krwiotworzenia po transplantacji (8’)
Ewa Bembnista/Maria Kozłowska-Skrzypczak

Stan badania ATLAS (PMC006) (8’)
Dominik Dytfeld

Ocena MRD w MDS po alloSCT (8’)
Monika Adamska

Zakażenia po transplantacji komórek krwiotwórczych (8’)
Joanna Rupa-Matysek/Monika Joks

AutoSCT w MM w warunkach domowych – doświadczenia własne (8’)
Dominik Dytfeld/Adam Nowicki

Bezpieczeństwo i efektywność leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego tandemową autotransplantacją z użyciem melfalanu i napromieniania całego szpiku (8')
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

Zmiana jakości życia u chorych na szpiczaka plazmocytowego po leczeniu przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (8’)
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka