Warsztaty dla PielęgniarekSOBOTA 12.10.2019


SALA MAJORKA9:05-9:25 Patogeneza szpiczaka plazmocytowego Tadeusz Kubicki (Poznań)

9:35-10:00 Życie ze szpiczakiem plazmocytowym Łukasz Rokicki Prezes Fundacji Carita (Wrocław)

10:00-10:25 Nowoczesna farmakoterapia w leczeniu szpiczaka plazmocytowego Anna Juszczak (Poznań)

10:25-10:40 Przerwa kawowa

10:40-11:00 Polska Robocza Grupa Pielęgniarek – EBMT-NG Iwona Przewoźna (Poznań)

11:00-11:30 Rola psychologa i oddziaływań psychologicznych w interdyscyplinarnym podejściu do leczenia osób chorujących na szpiczaka plazmocytowego Anna Jewusiak (Łódź)

11:30-12:00 Zdarzenia niepożądane Violetta Matecka (Poznań)

12:00-12:25 Budowa wizerunku Paweł Dobski (Poznań)

12:25-12:40 Przerwa kawowa

12:40-13:00 Czynniki psychologiczne wpływające na stosowanie się do zaleceń medycznych pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych krwi Paulina Parys, Paulina Jaguś (Gliwice)

13:00-13:20 Farmakoterapia u pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych krwi z perspektywy pielęgniarki – doświadczenia własne Renata Bielas, Aneta Gabryś (Gliwice)

13:20-13:40 Haploidentyczna transplantacja komórek krwiotwórczych krwi jako kontynuacja procedury CAR-T CELL – studium przypadku Daria Guzik, Ewa Wichniarek (Gliwice)

13:40-14:00 Leczenie Daratumumabem – doświadczenia własne Ksenia Durajczyk (Poznań)

14:00-14:25 MM – auto SCT w warunkach domowych – doświadczenia własne Iwona Przewoźna (Poznań)

14:25-14:55 Dyskusja

15:00-16:00 Lunch