PUNKTY EDUKACYJNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w ww. Konferencji, lekarzowi przysługuje 9 punktów edukacyjnych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), za udział w ww. Konferencji, diagnostom laboratoryjnym przysługuje 9 punktów edukacyjnych.