Tematy przewodnie

Dysmorfologia

Nowoczesna diagnostyka niepełnosprawności intelektualnej, wad wrodzonych i chorób monogenowych

Nowe odkrycia w genetyce nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów narządowych

Genetyka kliniczna nowotworów dziedzicznych

Neurogenetyka – choroby nerwowo-mięśniowe oraz choroby neurodegeneracyjne

Zagadnienia etyczne i prawne w genetyce człowieka

Poradnictwo genetyczne

Genetyka i muzy

Dziedziczne choroby tkanki łącznej

Genetyka układu kostno-stawowego