Rejestracja

OPŁATY REJESTRACYJNE PODSTAWOWE
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
(do 31 marca 2018 r.)
drugi termin
(od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.)
wpłaty po 30 czerwca 2018
(po 31 sierpnia 2018 na miejscu gotówką)
opłata rejestracyjna dla członków PTGC* 450 zł 550 zł 650 zł
opłata rejestracyjna dla uczestników nie będących członkami PTGC 550 zł 650 zł 750 zł
opłata rejestracyjna dla studentów i doktorantów do 35 r. ż. 300 zł 400 zł 500 zł

* Członkowie PTGC, którzy mają uiszczone opłaty członkowskie
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w Gali Otwarcia, wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały zjazdowe,
- identyfikator zjazdowy,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- certyfikat uczestnictwa.

OPŁATY REJESTRACYJNE DODATKOWE
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
(do 31 marca 2018 r.)
drugi termin
(od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.)
wpłaty po 30 czerwca 2018
(po 31 sierpnia 2018 na miejscu gotówką)
opłata za udział w Spotkaniu Koleżeńskim* 150 zł 150 zł 250 zł
opłata za udział Osoby Towarzyszącej 350 zł 500 zł 650 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
- identyfikator Zjazdu,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji on-line w dniu 30.08.2018 r.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:
a. do dnia 31 sierpnia 2018 roku przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski
68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.
b. w dniach 13-15 września 2018 roku w formie wpłaty własnej dokonanej gotówką na miejscu w Recepcji Zjazdu.

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN