PUNKTY EDUKACYJNE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), za udział ww. Zjeździe diagnostom laboratoryjnym przysługuje 6 punktów edukacyjnych.