Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca
prof. dr hab. n. med. Olga Haus

Członkowie
Karolina Matiakowska
Anna Junkiert-Czarnecka
Maria Pilarska-Deltow
Alicja Bartoszewska-Kubiak
Anna Repczyńska
Aneta Bąk
Ewelina Łazarczyk
Ewelina Bielińska
Katarzyna Osmańska