Komitet Honorowy

Rektor UMK
prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Prorektor UMK ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Honorowi Członkowie PTGC
prof. dr hab. Ewa Bocian
dr Maria Ferguson-Smith
prof. Malcolm Ferguson-Smith
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak
prof. dr hab. Stanisław Zajączek
prof. dr hab. Jacek Zaremba