SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

piątek 29.05.2020 r.
godz. 20:00

Spotkanie koleżeńskie jest to nieformalne spotkanie,
które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzanie wolnego czasu po intensywnych obradach.

Wydarzenie fakultatywne - dodatkowo płatne
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Więcej informacji wkrótce.