program ramowy

Czwartek 6 maja 2021r.

12:00 Otwarcie Zjazdu

12:15-13:45 Sesja Naukowa 1 Guzy ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

14:00-15:00 Sesja Satelitarna

15:15-16:15 Sesja Naukowa 2 - Jak zapewnić dostęp do nowych leków i technologii?

16:30-17:30 Sesja Naukowa 3 - sponsorowana

17:45-18:45 Sesja Naukowa 4 – Immunoterapia

19:00-21:00 Walne Zgromadzenie PTOHD


Piątek 7 maja 2021r.

8:15-9:15 Sesja Naukowa 5 - Jak zapobiec późnym powikłaniom?

9:30-10:45 Sesja Naukowa 6 - Chłoniaki złośliwe

11:00-12:00 Sesja Naukowa 7 - Ostra białaczka mieloidalna i mieloproliferacje

12:15-13:45 Sesja Naukowa 8 - Sesja chirurgiczna

14:00-15:00 Sesja Satelitarna nr 2

15:15-16:45 Sesja Naukowa 9 - Powikłania infekcyjne: Program Racjonalnej Terapii Przeciwgrzybiczej

17:00-18:30 Sesja Naukowa 10 - Hemofilia i choroba von Willebranda

18:45-20:15 Sesja Naukowa 11 - Rzadko występujące nowotwory u dzieci
Część I: Trójgłos onkologiczno-chirurgiczny na temat czerniaka skóry u dzieci
Część II: Terapie celowane w rzadkich guzach u dzieci


Sobota 8 maja 2021 r.

8:30-10:00 Sesja Naukowa 12 - Schorzenia hematologiczne nieonkologiczne

10:15 – 11:15 Sesja Naukowa 13 – Neuroblastoma

11:30 – 13:00 Sesja Naukowa 14 - Guzy lite

13:15 -14:15 Sesja Satelitarna nr 3

14:15 – 15:30 Sesja Naukowa 15 - Sesja Młodych Onkologów i Hematologów Dziecięcych

15:45 – 17:15 Sesja Naukowa 16 - Nowoczesna diagnostyka dla terapii celowanej

17:30 – 18:30 Sesja Naukowa 17 - Nowoczesne formy wsparcia psychologicznego i rehabilitacji