Komitet Konferencji

KOMITET HONOROWY:
JM Rektor UMP prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Dr n. med. Krystyna Mackiewicz
Prezes Oddziału PAN w Poznaniu prof. dr hab. Roman Słowiński


KOMITET NAUKOWY:
Przewodnicząca
Prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska

Członkowie:
dr hab. n. med. Krystian Adrych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
dr hab. med. Andrzej Białek
prof. dr hab. n. med. Dariusz Bielicki
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
Dr hab. med. Irena Ciećko-Michalska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Marek Dobosz
prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski
prof. dr hab. Marek Hartleb
prof. dr hab. Mirosław Jarosz
dr med. Roman Kaczor
dr hab. Michał F. Kamiński
dr hab. n. med. Maria Kłopocka
dr Sławomir Kozieł
dr hab. n. med. Michał Kukla
dr Cezary Łoziński
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz
dr hab. n. med. Agata Mulak
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
dr hab. n. med. Danuta Owczarek
prof. Andreas Pascher
dr med. Jacek Paszkowski
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
prof. dr hab. n. med. Piotr Radwan
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n med. Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. Ryszard Słomski
dr Aleksander Sowier
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska
dr hab. med. Marek Waluga
prof. dr hab. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
dr hab. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło