4-5 grudnia 2020r.

 
WebinariumGradatim
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Website ]


12 marca 2021 r.

 
Światowy Dzień Nerek 2021

[ więcej informacji wkrótce ]


Kielce, 28-30 mai 2020 r.

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Website ]


Rzeszów, 24-26 juni 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Erste Ankündigung ]


Poznań, 15-16 X 2021 r.

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ Erste Ankündigung ]