September 25-26, 2020 Szczecin, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2020
konferencja on-line

[ Website ]


October 16-17, 2020 Poznan, Poland

 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów układu chłonnego
konferencja on-line

[ Website ]


March 6, 2020 Warsaw, Poland

Nowy termin konferencji 7 listopada 2020 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
konferencja on-line

[ Program ] | [ WAŻNY KOMUNIKAT ] | [ certyfikat infarmy ]


March 13-14, 2020 Poznan, Poland

Nowy termin konferencji 4-5 grudnia 2020 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne
konferencja on-line

[ Website ]


28-30 may 2020 r. Kielce, Poland

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Website ]


24-26 june 2021 r. Rzeszow, Poland

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ First Announcement ]