Fertuary 14-16, 2020 Białystok, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2020

[ Website ]


March 13-14, 2020 Poznan, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Website ]


2-3 april 2020 r. Wrocław, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ more information soon ]


21-23 may 2020 r. Częstochowa, Poland

 
25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Website ]


28-30 may 2020 r. Kielce, Poland

 
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ First Announcement ]


October 16-17, 2020 Poznan, Poland

 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów limfoproliferacyjnych