początek relacji on-line 7 listopada 2020r. godz. 9:00

XVI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
Przewlekła choroba nerek - sztuka prewencji wtórnej

[ KOMUNIKAT ] [ program naukowy ]


początek relacji on-line 12 listopada 2020r. godz.18:00

WebinariumGradatim
Postępy w diagnostyce i leczeniu nefropatii cz. 2

[ KOMUNIKAT ]


4-5 grudnia 2020r.

 
WebinariumGradatim
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Website ]


28-30 may 2020 r. Kielce, Poland

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Website ]


24-26 june 2021 r. Rzeszow, Poland

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ First Announcement ]


15-16 X 2021 r. poznan, Poland

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ First Announcement ]