Warsztaty pielęgniarskie


Program Ramowy

SOBOTA 12.10.2019


9:00-10:00
Sesja:Nowe terapie w leczeniu szpiczaka.
Szpiczak- leczenie za pomocą transplantacji w domu-doświadczenia własne

10:00-10:30
Sesja: Wizerunek pielęgniarki

10:30-11:00
Sesja: Zdarzenia niepożądane

11:00-11:30
Sesja: Dobór dawcy niespokrewnionego i haploidentycznego
Opieka nad dawcą

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-13:00
Sesja: CAR-T

13:00-14:00
Sesja: Opiek psychologiczna po transplantacji

14:00-15:00
Sesja: Opieka farmakologiczna po transplantacji

15:00-16:00 obiad