Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

Patronat Naukowy
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Honorowy Patronat Naukowy
prof. dr hab. n. med. Michał Cezary Myśliwiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Szymon Brzósko

Organizator