Program

czwartek, 13 września 2018 r.

spotkania sekcji Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

15:00 - 16:30 Dwie równoległe sesje edukacyjne (I Dysmorfologia; II Najnowsze metody i techniki badań genetycznych)

16:30 - 19:30 inauguracja Zjazdu

kolacja powitalna

piątek, 14 września 2018 r.

09:00 - 11:00 - 2 równoległe sesje naukowe

11:30 - 14:00 - 2 równoległe sesje naukowe

15:00 - 17:30 - 2 równoległe sesje naukowe

17:30 - 19:30 Walne Zgromadzenie Członków PTGC

20:00 - 24:00 spotkanie koleżeńskie

sobota, 15 września 2018 r.

9:00 - 11:00 - 2 równoległe sesje naukowe

11:30 - 13:30 - 2 równoległe sesje naukowe

13:30 - 14:30 - zakończenie Zjazdu