Program

PIĄTEK
14:30-15:30 Obiad

15.30 – 16.00 Otwarcie, przywitanie gości, wręczenie okolicznościowych medali
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

16.00 – 19.00
Sesja 1 Postępy w leczeniu przetok w przebiegu nieswoistych zapalnych chorób jelit
Przewodniczący: : Agnieszka Dobrowolska, Anita Gąsiorowska, Ewa Małecka-Panas

Postępy w leczeniu farmakologicznym postaci przetokowej choroby Leśniowskiego-Crohna (30’)
Grażyna Rydzewska

Nowe metody chirurgiczne w leczeniu przetok w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit (30’)
Tomasz Banasiewicz

Will the stem-cell therapy solve the problem of fistulas in Crohn`s disease? Hope or hype? (30’)
Andreas Pascher

State of art (30’)
Agnieszka Dobrowolska

Dyskusja okrągłego stołu (60’)

20.00 Kolacja

SOBOTA
09.00 – 10.40
Sesja 2 Postępy endoskopii przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Jarosław Reguła, Roman Kaczor, Jacek Paszkowski

Żylaki dna żołądka - czy jest się czego bać? Nowoczesne metody leczenia, zasady postępowania (25’)
Sławomir Kozieł

Eradykacja metaplazji jelitowej przełyku metodą RFA. Czynniki determinujace sukces leczenia (25’)
Cezary Łoziński

Endoskopista, chirurg i radiolog – idealne trio w leczeniu nowotworów trzustki? (25’)
Aleksander Sowier

Dyskusja okrągłego stołu (25’)

10:40-11:00
Przerwa kawowa

11.00 – 12.40
Sesja 3 Mikrobiota jelitowa w gastroenterologii
Przewodniczący: Teresa Starzyńska, Tomasz Mach

Is the intestinal microbiota a second or a first brain? (20’)
Antonio Gassbarini

How to protect the intestinal microbiota in colonic diverticular disease (20’)
Peter Malfertheiner

Probiotyki – fakty i mity (20’)
Wojciech Marlicz

Czy dietą możemy wystymulować przyjazną mikrobiotę? (20’)
Ewa Stachowska

Dyskusja okrągłego stołu (20’)

12:40-13:00
Przerwa kawowa

13.00 – 15.20
Sesja 4 VARIA
Przewodniczący: Elżbieta Poniewierka, Halina Cichoż-Lach, Ryszard Słomski

TIPS-y: nadzieja czy szum medialny (10’)
Zbigniew Krasiński

Genetyka dla gastroenterologów (25’)
Ryszard Słomski

HCC – aktualne zasady diagnostyki i leczenia w realiach polskich (25’)
Marek Hartleb

Metaplazja jelitowa w żołądku i co dalej? Etiologia i postępowanie (25’)
Andrzej Dąbrowski

Dyspepsja – objaw wielu chorób. Jak właściwie diagnozować? (25’)
Barbara Skrzydło-Radomańska

IBD Disk – prezentacja nowej aplikacji mobilnej dla pacjentów i lekarzy (10’)
Piotr Eder

Dyskusja (20’)

15.20 – 15.30 Zamknięcie konferencji

15.30 Obiad