Kolobrzeg, 7-9 September 2018

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2018

Patronat Naukowy: Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie

[ Website ]


Bydgoszcz, 13-15 September 2018

 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

[ Website ]


Szczecin, 20-22 September 2018

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Przeszczepienia wielonarządowe

[ Website ]


Poznan, 12-13 October 2018

 
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych

[ Website ]


Poznan, 15-16 März 2019

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Erste Ankündigung ]