October 12-14, 2017 Poznan, Poland

„STATE-OF-THE-ART”
20TH Educational Course Infectious Diseases Working Party EBMT
25TH IDWP Anniversary Special Session

[ First Announcement ] | [ Website ]


October 13-14, 2017 Poznan, Poland

 
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Powikłania infekcyjne po transplantacji komórek krwiotwórczych

[ website ]


Fertuary 16-18, 2018 BIAŁOWIEŻA, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2018

[ First Announcement ]


May 9-11, 2018 Poznań, Poland

 
 
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ coming soon ]


June 21-23, 2018 Warszawa, Poland

 
 
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ First Announcement ]


September 20-22, 2017 Szczecin, Poland

 
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Przeszczepienia wielonarządowe

[ coming soon ]