KOŁOBRZEG, 7-9 WRZEŚNIA 2018 R.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2018

Patronat Naukowy: Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie

[ strona Konferencji ]


BYDGOSZCZ, 13-15 WRZEŚNIA 2018 R.

 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

[ strona zjazdu ]


Szczecin, 20-22 września 2018 r.

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Przeszczepienia wielonarządowe

[ strona sympozjum ]


POZNAŃ, 12-13 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych

[ strona konferencji ]


Poznań, 15-16 marca 2019 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ I komunikat ]