September 7-9, 2018 Kolobrzeg, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2018

Patronat Naukowy: Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie

[ Website ]


September 13-15, 2018 Bydgoszcz, Poland

 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

[ Website ]


September 20-22, 2017 Szczecin, Poland

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Przeszczepienia wielonarządowe

[ Website ]


October 12-13, 2018 Poznan, Poland

 
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych

[ Website ]


March 15-16, 2019 Poznan, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ First Announcement ]