Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH


Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne

Koordynator Konferencji:
Grażyna Horowitz
office@gradatim-sympozja.pl
tel. kom. (+48) 501 834 112

Osoba koordynująca zgłoszenia Uczestników
Beata Jankowska:
sct@gradatim-sympozja.pl
tel. kom. (+48) 722 005 040