Komitet Naukowo-Organizacyjny

Mieczysław Komarnicki – Przewodniczący
Jacek Wachowiak – Wiceprzewodniczący
Lidia Gil
Maria Kozłowska-Skrzypczak
Dominik Dytfeld
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Adam Nowicki
Iwona Przewoźna

patronat


 

patronat medialny
 

Organizator