Witamy na stronie!

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Transplantacja komórek krwiotwórczych od dawców haploidentycznychHotel Sheraton, ul. Bukowska 3/9
Poznań, 14-15 października 2016 r.

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Mieczysław Komarnicki – Przewodniczący

Jacek Wachowiak – Wiceprzewodniczący

Anna Czyż

Lidia Gil

Maria Kozłowska-Skrzypczak

Dominik Dytfeld

Anna Łojko-Dankowska

Magdalena Matuszak

Adam Nowicki

Iwona Przewoźna

Patronat Medialny


 

PATRONATKatedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu


PATRONAT HONOROWY